מוצרים מומלצים

תקנון החנות

מבוא

חנות האתר שלנו מנוהלת ומתוחזקת ע"י יאזה-מדיה בע"מ. זהו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י הלקוח בחנות המוצרים של יאזה-מדיה.
התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין יאזה-מדיה לכל דבר ועניין.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין יאזה-מדיה.
גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיי תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר יאזה-מדיה.
לבעלי האתר הזכות הבלעדית בכל עת עפ"י שיקול דעתם לבטל או להפסיק שימוש של כל משתתף באתר מכל סיבה שיראו לנכון.

מחירי מוצרים בחנות שונים ממחירי האתר (לעיתים נמוכים ולעיתים גבוהים יותר) וזה משיקולי הנהלה ואחרים.

רשאות להשתתף ברכישות באתר
תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגבייה.
רשאי לקנות באתר כל בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל, בעל תא דואר אלקטרוני (אימייל), בעל כתובת מגורים בישראל ומעל גיל 18.
במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע"י אפוטרופוסו.

שיטות המכירה
מכירה רגילה: במכירה זו מוצעים כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן;
באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל מוצר יוצג תיאורו בעברית ומחירו בש"ח.
במכירה רגילה רשאי כל משתתף למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או בחנות יאזה-מדיה באמצעות מענה טלפוני של החנות כפי שמפורסם.
השלמת תהליך המכירה מותנית באישור ואימות העיסקה אצל חברת האשראי של הלקוח וכמו כן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת תהליך המכירה.
כל המוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי. אם קרה שבשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה אזלו המוצרים שהוזמנו מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים לצרכנים וכספם יושב להם במלואו. 
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל יאזה-מדיה את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.
במידה ומוצר מוצג באתר ללא מחיר, זה אומר שהוא אינו במלאי ועשוי להגיע בעתיד הקרוב, אך כעת לא ניתן להזמינו עדיין. 

אופן השתתפות במכירות
הלקוח יוכל להוסיף לסל הקניות כל מוצר באתר וזאת לאחר התרשמותו מהמוצר וממחירו.
הלקוח יוכל לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות, כל עוד לא נסתיימה ההזמנה. בתום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה, ולבצע תשלום עבור הקנייה.
לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון; שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכ"ו.
הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע יאזה-מדיה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי תישלח ההזמנה.
לאחר אישור העיסקה המכירה תתועד ביאזה-מדיה.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו התבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה ביאזה-מדיה יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולה ולביצועה.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה הוא ידרש ליצור קשר עם חב' יאזה-מדיה לצורך הסדרת ביצוע העיסקה עם חברות האשראי. במקרה האמור יחל מניין ספירת הימים באשר למועד ביצוע המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
לא פעל הלקוח להסדרת התשלום, יראו בחב' יאזה-מדיה את העיסקה כמבוטלת ו/או עפ"י שיקול יאזה-מדיה בלבד תיראה העסקה כמבוטלת.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל יאזה-מדיה באמצעות הדואר אלקטרוני : sales@yazamedia.com
ובטלפון 1-700-077-107.

ביטול עסקאות/החזרת מוצרים
המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל יאזה-מדיה.
במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% דמי טיפול. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם במוצר.
על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדינו בכתובת: משק 126, מושב הבונים.

כמו כן, הודעה על הביטול כאמור תיעשה בכתב או דוא"ל.

יאזה-מדיה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר. במקרים בהם מוצר לא יסופק לצרכנים, יאזה-מדיה תדאג לספק לצרכנים מוצר חלופי חדש או תבטל את העסקה ותשיב להם את התמורה ששילמו במלואה.
חב' יאזה-מדיה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ואז תפורט לצרכן סיבת הביטול. 
יאזה-מדיה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוח מכל סוג שהוא, ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו בגין ביטול זה לרבות מהסיבות שלהלן:
1) נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו ובין אם בתמונתו.
2) אם יראה כי אירעה תקלה חריגה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3) במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
4) במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
מייד עם ביטול העיסקה ע"י יאזה-מדיה כספם של הצרכנים יושב במלואו.

מוצרים אשר נפגמו בזמן המשלוח מחב' יאזה-מדיה ללקוח, יוחלפו על ידינו במוצר זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידינו ללא כל תמורה, מיד עם הגעת המוצר הפגום למשרדינו, ובתנאי שאכן המוצר נפגם בזמן המשלוח.
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל יאזה-מדיה  את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם, או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.

אבטחת מידע
האתר משתמש במערכת אבטחה של אתר Live-Shop - live-dns, המושתת על טכנולוגית אבטחה מהמתקדמות בעולם המסחר האלקטרוני.

הצהרת פרטיות
על מנת להשלים את הליך הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים; שם, שם חברה, מס' ת.ז/ח.פ, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכ"ו.
מובהר כי הפרטים הנ"ל מועברים אלינו כשהם מוצפנים. אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקניה, לצורך משלוח המוצרים וחיוב כרטיס האשראי. אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי.

מקום שיפוט
סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים..

דמי משלוח

ברגע הזמנתך באתר יש לתאם מולנו (ניצור איתך קשר) מועד התקנה.
טכנאי שלנו יגיע עם המייבש עד אליך ויתקין לך אותו במקום המיועד לכך.
הנחיות על התאמת המיקום תקבל בשיחה עם נציגנו.
דמי משלוח יגבו כמצויין באתר בכל אחד מהמוצרים או כממסוכם בשיחה טלפונית.

מדיניות תשלומים
התשלומים כפי שמפורט באתר או בהתאם למסוכם טלפונית.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, ייגבו ממנו דמי ביטול בשיעור 5%.

תנאי ההחזרה: המוצר תקין, ויוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית מקור.

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

יצירת קשר איתנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, לאימייל sales@yazamedia.com .

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13
איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.

אחריות למוצרים
כמפורט באתר לגבי כל מוצר ומוצר או כמסוכם טלפונית עם החברה.